Wirtualne Studio


Studio Wirtualne służy do nagrywania filmów i programów telewizyjnych łączących elementy świata realnego i rzeczywistości wirtualnej. Możliwa w nim jest produkcja filmów i programów telewizyjnych, w których żywi aktorzy/prezenterzy występują w trójwymiarowej scenografii komputerowej. Specjalnie dla Studia Wirtualnego został opracowany nowoczesny optyczny system śledzenia parametrów kamery. Dzięki niemu operator może swobodne operować kamerą podczas filmowania, co znacznie rozszerza zakres możliwych do zastosowania środków wyrazu artystycznego i zwiększa wrażenie realizmu sceny.

Studio Wirtualne jest kolejnym etapem rozwoju techniki blue-box. W blue-boxie aktor/prezenter nagrywany jest na niebieskim tle, które następnie jest "wycinane" z obrazu przy użyciu maski przezroczystości (generowanej przez tzw. klucz chromatyczny). Tworzenie maski polega na tym, że wszystkie niebieskie piksele obrazu uznawane są za przezroczyste. Wyodrębniona z niebieskiego tła postać aktora/prezentera nakładana jest następnie na tło pochodzące z innego źródła obrazu (np. alpejskie łąki albo mapę pogody).

Zastosowanie standardowego blue-boxu może dawać złudzenie rzeczywistości, dopóki kamera filmująca aktora pozostaje statyczna. W chwili poruszenia kamery postać aktora zaczyna przemieszczać się w kadrze (chociaż aktor nie wykonuje żadnych ruchów), a tło nadal pozostaje nieruchome. Daje to efekt "pływania" aktora po ekranie i powoduje utratę złudzenia realizmu kręconej sceny. Efekt ten spowodowany jest brakiem synchronizacji pomiędzy kamerą rzeczywistą filmującą aktora a kamerą wirtualną "filmującą" tło. Innymi słowy, gdyby kamera filmująca aktora i kamera filmująca tło poruszały się w ten sam sposób, możliwe byłoby zachowanie realizmu sceny.

To właśnie jest główna różnica pomiędzy blue-boxem a naszym Studiem Wirtualnym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego optycznego systemu śledzenia rzeczywistej kamery wizyjnej w Studiu Wirtualnym, każdemu jej ruchowi odpowiada identyczny ruch kamery wirtualnej "filmującej" scenografię trójwymiarową. Uzyskana w ten sposób synchronizacja kamery rzeczywistej i wirtualnej pozwala na osiągnięcie spójności obrazów z nich pochodzących. Uwolnienie kamery pozwala operatorowi na swobodne operowanie kamerą przy jednoczesnym zwiększeniu synergii elementów świata rzeczywistego i wirtualnego (np. poprzez pełniejsze wykorzystanie trójwymiarowej scenografii komputerowej).

Wirtualne Studio jest częścią projektu realizowanego na Politechnice Warszawskiej w ramach projektu KBN koordynowanego przez Telewizję Polską pt. "System udostępniania sygnału audiowizualnego w polskim Internecie optycznym w sposób zapewniający realizację telewizji interaktywnej".

Wirtualne Studio - strona projektu

Projekt realizowany jest we współpracy z:

 

Katedra Technologii Informacyjych,
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Telewizja Polska S.A.

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW