Telemedyczny, zautomatyzowany system trójwymiarowego pomiaru i analizy budowy ciała człowieka


Celem projektu jest opracowanie systemu i metodyki do trójwymiarowego (3D) pomiaru ciała człowieka i późniejszej automatycznej analizy danych pomiarowych w zastosowaniach monitorowania postępów rehabilitacji, wspomagania analizy postawy z detekcją nieprawidłowości oraz potencjalnego monitorowania cech widocznych na powierzchni ciała (Rys. 1).

Rysunek 1. Wizualizacja czterech systemów kierunkowych do pomiaru ciała człowieka: A - obiekt pomiarowy w objętości roboczej, B - Detektor CCD, C - Projektor cyfrowy, D - obudowa i statyw do kierunkowego systemu pomiarowego, E - komputery PC (jeden komputer obsługuje jeden system kierunkowy).

System będzie bazował na optycznych bezkontaktowych metodach polowych wykorzystujących cyfrową projekcję rastra. Wynikiem pomiaru są chmury punktów (x,y,z,intensywność) reprezentujące powierzchnię obiektu mierzonego. Do pomiaru znaczącej powierzchni ciała człowieka w projekcie zespół wykonawców planuje wykorzystać cztery moduły pomiarowe. Każdy z nich będzie dokonywał pomiaru we wspólnym układzie współrzędnych po przeprowadzeniu procesu kalibracji. Ze względu na wybraną metodę pomiaru należy oświetlić obiekt sekwencją obrazów rastrowych i pobrać je detektorem CCD aby wyznaczyć kształt powierzchni obiektu z jednego kierunku. Ze względu na optymalne warunki pomiaru planowane jest zastosowanie szaro-odcieniowego detektora CCD.

Oficjalna strona projektu

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW