3DMADMAC SPECTRAL


Od 1 kwietnia 2008 r. grupa OGX rozpoczęła realizację 3-letniego projektu na temat "Badania z zakresu digitalizacji i rekonstrukcji 3D europejskiego dziedzictwa kulturowego" finansowanego z puli grantów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Mechanizmów Finansowych EOG). Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod pozwalających w nowy jakościowo i ilościowo sposób digitalizować, przetwarzać cyfrowo i kopiować obiekty trójwymiarowe, w szczególności te należące do europejskiego dziedzictwa kulturowego. Prowadzone w ramach projektu badania będą się koncentrować na stworzeniu: zbioru zintegrowanych metod pomiarowych do digitalizacji kształtu, barwy, charakterystyk rozpraszania i odbicia w jednym procesie, zbioru metod i algorytmów do przetwarzania danych w celu przygotowania wyników pomiarów do końcowych zastosowań (dokumentacja muzealna, prezentacje w wirtualnej rzeczywistości, kopiowanie obiektów), zbioru metod do wykonywania rzeczywistych kopii obiektów ze szczególnym uwzględnieniem nadawania im właściwej faktury i barwy.

Ukończony projekt będzie obejmował następujące działania oraz rezultaty:

  • opracowanie innowacyjnych metod digitalizacji 3D oraz działający system pomiarowy;
  • opracowanie innowacyjnych metod analizy danych oraz zaimplementowane algorytmy;
  • opracowanie innowacyjnych metod kopiowania oraz stanowisko do kopiowania;
  • badania i testy całej metodyki;
  • zarządzanie projektem;
  • działalność promocyjna.

W realizacji projektu grupa OGX ściśle współpracuje ze specjalistami z muzeum Pałac w Wilanowie oraz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Partnerem ze strony norweskiej jest SINTEF ICT - Optical Measurements Systems and Data Analysis zapewniający merytoryczne wsparcie w zakresie digitalizacji i wizualizacji w wirtualnej rzeczywistości obiektów trójwymiarowych reprezentujących europejskie dziedzictwo kulturowe, jak również wymianą doświadczeń i osiągniętych rezultatów.

Oficjalna strona projektu EEA Grants "Badania z zakresu digitalizacji i rekonstrukcji 3D europejskiego dziedzictwa kulturowego"

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW