Profil projektów


OGX|OPTOGRAPHX prowadzi i realizuje projekty naukowo-badawcze łączące wiele, często bardzo odmiennych, dyscyplin naukowych. Specjalizujemy się zwłaszcza w następujących dziedzinach: optyka, optoelektronika, przetwarzanie obrazu, programowanie, grafika 3D oraz wizualizacja. Aktualny zakres prowadzonych prac obejmuje: optyczne pomiary kształtu, widzenie maszynowe (śledzenie i analiza obiektów), multimedia (grafika trójwymiarowa i wirtualna rzeczywistość) i szeroko rozumiana biomechanika (metody pomiaru i analizy ruchu).

Większość projektów i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych jest w ścisłej współpracy z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz firmami działającymi na polu nowych technologii. Do tej pory współpracowaliśmy między innymi z następującymi organizacjami: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, DIERS International GmbH (Niemcy), Eberhard Karls Universität Tübingen (Niemcy), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Rimkevicius and Gintautas Company (Litwa), SMARTTECH Sp. z o.o., Telewizja Polska S.A. i VELOMAT Messelektronik GmbH (Niemcy).

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z innymi ośrodkami i firmami. Jeżeli Państwo chcielibyście prowadzić wspólny projekt naukowo-badawczy lub komercyjny, to prosimy o kontakt.

Rrojekty realizowane przez OGX|OPTOGRAPHX:

 

3DMADMAC


3DMADMAC (3D Measurement with Algorithms of Directional Merging And Conversion) jest kompleksowym systemem skanowania trójwymiarowych obiektów. Opracowane rozwiązanie obejmuje zarówno samo urządzenie jak i oprogramowanie odpowiedzialne za sterowanie i późniejsze przetwarzanie danych. Uniwersalna, modułowa budowa systemu pozwala na jego dowolne konfigurowanie. Dzięki temu można uzyskać różne objętości pomiarowe, dokładności oraz czasy pomiaru dostosowane do konkretnego obiektu.

zastosowania: metrologia, multimedia, medycyna

3DMADMAC - strona projektu

3DMADMAC AUTO


Celem projektu jest opracowanie systemu i metodyki do digitalizacji trójwymiarowej (3D) obiektów reprezentujących polskie, europejskie i światowe dziedzictwo kulturowe. System będzie wykorzystywał optyczne bezkontaktowe metody polowe z cyfrową projekcją rastra (tzw. oświetleniem strukturalnym). Wynikiem pomiaru są chmury punktów (x,y,z,R,G,B) reprezentujące powierzchnię mierzonego obiektu. Digitalizacja 3D całego obiektu z wielu kierunków będzie realizowana automatycznie dzięki zastosowaniu zrobotyzowanego stanowiska umożliwiającego dowolne pozycjonowanie systemu pomiarowego względem obiektu.

zastosowania: muzealnictwo, multimedia, grafika komputerowa

 

3DMADMAC SPECTRAL


Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod pozwalających w nowy jakościowo i ilościowo sposób digitalizować, przetwarzać cyfrowo i kopiować obiekty trójwymiarowe, w szczególności te należące do europejskiego dziedzictwa kulturowego. Prowadzone w ramach projektu badania będą się koncentrować na stworzeniu: zbioru zintegrowanych metod pomiarowych do digitalizacji kształtu, barwy, charakterystyk rozpraszania i odbicia w jednym procesie, zbioru metod i algorytmów do przetwarzania danych w celu przygotowania wyników pomiarów do końcowych zastosowań (dokumentacja muzealna, prezentacje w wirtualnej rzeczywistości, kopiowanie obiektów), zbioru metod do wykonywania rzeczywistych kopii obiektów ze szczególnym uwzględnieniem nadawania im właściwej faktury i barwy.

zastosowania: muzealnictwo, multimedia, grafika komputerowa

 

4D


System OGX|4D umożliwia bezstykowy pomiar dynamicznych obiektów trójwymiarowych, których powierzchnia może zmieniać się w czasie (kształt jak i położenie). Metoda pomiarowa bazuje na aktywnej projekcji prążków sinusoidalnych z barwnie wyróżnionym znacznikiem oraz metodzie analizy CNDZF. System do pozyskiwania informacji o powierzchni obiektu potrzebuje tylko jednego obrazu pobieranego przez kamerę wchodzącą w skład systemu. Technika ta charakteryzuje się znacznie skróconym czasem pomiaru w porównaniu do pomiarów bazujących na aktualnych rozwiązaniach wykorzystujących oświetlenie strukturalne.

zastosowania: grafika i animacja komputerowa, systemy rzeczywistości wirtualnej, wsparcie dla medycyny (np. ortopedia i rehabilitacja), usługi dla inżynierów (np. analiza zjawisk dynamicznych), usługi dla artystów.

 

 

Aurora


Celem projektu Aurora jest opracowanie systemu pozwalającego na odtworzenie ruchów układu kostno-szkieletowego na podstawie pomierzonego kształtu dolnych partii ludzkiego ciała. Aktualnie lekarze oraz terapeuci muszą przeprowadzać bardzo skomplikowane badania (często szkodliwe jak np. prześwietlanie promieniami Roentgena) i analizy postawy oraz sposobu poruszania się pacjenta w celu dokładnego określenia schorzenia oraz patologicznych zmian. Obecnie nie ma żadnych narzędzi, które mogłyby znacząco wspomóc lub zautomatyzować taką analizę. Brak jest metod pozwalających na przeprowadzenie pomiarów 4D (3D plus czas) ludzkiego ciała.

Projekt realizowany jest we współpracy z DIERS International GmbH, Eberhard Karls Universität Tübingen, Katholieke Universiteit Leuven, Rimkevicius and Gintautas Company, SMARTTECH Sp. z o.o. i VELOMAT Messelektronik GmbH.

zastosowania: medycyna, multimedia

 

Fortepian Chopina


W związku z przypadającą w 2010 roku 200. rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z grupą OGX (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki) zrealizował projekt multimedialnej wizualizacji zabytkowego fortepianu firmy Ignacego Pleyela, na którym Fryderyk Chopin grał i tworzył w Paryżu w ostatnich latach swojego życia. Trójwymiarowa digitalizacja obiektu została wykonana przy pomocy systemu skanującego 3DMADMAC opracowanego i nieustannie rozwijanego przez grupę OGX.

 

Telemedyczny, zautomatyzowany system trójwymiarowego pomiaru i analizy budowy ciała człowieka


Celem projektu jest opracowanie systemu i metodyki do trójwymiarowego (3D) pomiaru ciała człowieka i późniejszej automatycznej analizy danych pomiarowych w zastosowaniach monitorowania postępów rehabilitacji, wspomagania analizy postawy z detekcją nieprawidłowości oraz potencjalnego monitorowania cech widocznych na powierzchni ciała.

zastosowania: medycyna

 

Versatile


Celem projektu Versatile jest opracowanie systemu wirtualnej reprezentacji i śledzenia pełnego cyklu życia wytwarzanych podzespołów technicznych przy jednoczesnym zachowaniu jednoznacznego związku tych reprezentacji z konkretnymi elementami.

Projekt przewiduje opracowanie i stworzenie sieciowego systemu do szybkiego śledzenia, identyfikacji i lokalizacji pojedyńczych elementów i zespołów montażowych. Wyznaczone cele wymagają wykorzystania RFID i kreskowych systemów identyfikacji, technologii 3D-2D widzenia maszynowego, metod pomiarów metrologicznych, tymczasowych baz danych, komputerów przenośnych , łączności bezprzewodowej, szybkich sieci komputerowych, analizy danych bazującej na systemie sieciowym i graficznych interfejsów użytkownika.

zastosowania: metrologia, kontrola jakości, przemysł

 

Wirtualne Muzeum


W drugiej połowie 2007 roku grupa OGX wykonała dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku trójwymiarową digitalizację oraz interaktywną prezentację części zbiorów Muzeum. Digitalizacja trójwymiarowa jest nowoczesną metodą archiwizowania zbiorów muzealnych. Umożliwia ona tworzenie trójwymiarowych modeli o wysokiej szczegółowości, zachowujących informację zarówno o kształcie, jak i kolorystyce digitalizowanych obiektów. Uzyskane modele trójwymiarowe mogą służyć do celów dokumentacji, a także na potrzeby edukacji i promocji muzeum.

zastosowania: prezentacje interaktywne, muzealnictwo, wystawy wirtualne

 

Wirtualne Studio


Wirtualne Studio umożliwia przeniesienie prezentera/aktora i pozostałych elementów rzeczywistej scenografii do wirtualnego środowiska. Podstawową zasadą działania systemu jest synchronizacja orientacji i położenia rzeczywistej kamery rejestrującej nagranie z generowaną komputerowo scenografią. Dzięki temu po połączeniu obrazu rzeczywistych obiektów nagrywanych na bluebox z generowanym obrazem widz ma wrażenie oglądania jednej spójnej sceny.

Wirtualnego Studio jest częścią większego projektu realizowanego na Politechnice Warszawskiej w ramach projektu KBN koordynowanego przez Telewizję Polską pt. "System udostepniania sygnalu audiowizualnego w polskim Internecie optycznym w sposób zapewniajacy realizacje telewizji interaktywnej".

Projekt realizowany jest we współpracy z Katedrą Technologii Informacdyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Telewizją Polską S.A.

zastosowania: śledzenie obiektów, multimedia, telewizja

Wirtualne Studio - strona projektu

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW