Nowości


Skanowanie Pomnika Bitwy Raszyńskiej w Wilanowie

Przeprowadziliśmy złożony pomiar Pomnika Bitwy Raszyńskiej w Wilanowie. Był to pierwszy w pełni profesjonalny pomiar obiektu tej skali w swoim naturalnym otoczeniu w Polsce. Do tego celu skonstruowana została nowa wersja systemu 3DMADMAC, przystosowana do pracy w warunkach polowych. System został wyposażony w specjalnie zaprojektowaną ramę nośną, dodatkowe oświetlenie i własny generator prądu zmiennego.

Podczas pomiarów wykonano 30 skanów po około 2,7 milion punktów. Dało to w sumie ponad 81 milionów punktów opisujących główną powierzchnię pomnika. Zebrano również informację o rzeczywistej teksturze obiektu - 30 zdjęć o rozdzielczości 8 megapikseli każde. Całkowity czas przygotowań i pomiarów wyniósł około 8 godzin.

Głównym celem pomiaru było, oprócz samej digitalizacji pomnika, sprawdzenie działania systemu w warunkach nielaboratoryjnych, w naturalnym otoczeniu obiektu.

Aktualnie trwa przetwarzanie uzyskanych chmur punktów na jedną siatkę trójkątów reprezentującą zeskanowany obiekt. Wyniki wkrótce umieścimy na naszej stronie.

 

  

  

  

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW