Nowości


 

Warsztaty 3D: Zintegrowany system do digitalizacji 3D obiektów dziedzictwa kulturowego z automatycznym przetwarzaniem i eksportem modeli wirtualnych


W dniu 26 października w Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadziliśmy II warsztaty 3D poświęcone "Zintegrowanemu systemowi do digitalizacji 3D obiektów dziedzictwa kulturowego z automatycznym przetwarzaniem i eksportem modeli wirtualnych". Warsztaty były skierowane przede wszystkim do grupy potencjalnych odbiorców projektu - muzealników.

Rozwijany w ramach projektu system wykorzystuje nowatorską metodę wspierającą ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację dzieł sztuki. Umożliwia on rejestrowanie kształtu powierzchni z wykorzystaniem technologii projekcji oświetlenia strukturalnego, a także multispektralny pomiar barwy dający wynik w niezależnej przestrzeni barw. Oprócz tego za pomocą systemu można mierzyć charakterystykę odbiciową powierzchni, co pozwala na symulację rozproszenia światła, a zatem jej wyglądu w dowolnych warunkach oświetlenia. Zintegrowany system pomiarowy stwarza możliwość dokumentowania całej powierzchni trójwymiarowej zabytku w celu zachowania dokładnej informacji o jej wyglądzie, wirtualnej wizualizacji zabytku lub kopiowania go za pomocą technologii druku 3D. Prowadzone badania dają nowe perspektywy nie tylko konserwatorom w zakresie ochrony zabytków, ale również szerszej publiczności w odkrywaniu sztuki.

Warsztaty zostały realizowane w ramach projektu Politechniki Warszawskiej "Badania z zakresu digitalizacji i rekonstrukcji 3D europejskiego dziedzictwa kulturowego", który jest współfinansowany w 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu "Badania naukowe" i w 15% przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie http://ogx.mchtr.pw.edu.pl/projects/eea

 

 

 

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW