Nowości


 

Warsztaty 3D: System do trójwymiarowej dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego


W dniu 24 listopada 2009 r. przeprowadzono warsztaty "System do trójwymiarowej dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego" w ramach projektu "Badania z zakresu digitalizacji i rekonstrukcji 3D europejskiego dziedzictwa kulturowego" realizowanego min. przez Politechnikę Warszawską.

Podczas warsztatów przedstawiono nowatorską metodę trójwymiarowej digitalizacji obiektów wspierającą ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zaprezentowany system umożliwia rejestrowanie powierzchni z wykorzystaniem technologii projekcji oświetlenia strukturalnego oraz multispektralnego pomiaru barwy dającego wynik w niezależnej przestrzeni barwowej. System pozwala również na pomiar charakterystyki odbiciowej powierzchni co umożliwia symulację rozproszenia światła i wykorzystanie jej w dowolnych warunkach oświetleniowych.

Prowadzone badania otwierają nowe perspektywy nie tylko konserwatorom w zakresie ochrony zabytków, ale również szerszej publiczności w odkrywaniu i podziwianiu dzieł sztuki. Zintegrowananie systemu pozwala na kompletną dokumentację trójwymiarowej powierzchni zabytków, tworzenie ich wirtualnej i rzeczywistej (za pomocą drukarek 3D) kopii.

Projekt jest współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie priorytetu "Badania naukowe". Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie http://ogx.mchtr.pw.edu.pl/projects/eea

 

 

 

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW