Nowo¶ci


 

VI Sympozjum Naukowe Techniki Przetwarzania Obrazu - TPO'2010


Dnia 19 listopada 2010 na VI Sympozjum Naukowym Technik Przetwarzania Obrazu (TPO'2010) odbywaj±cym się w Serocku dokonali¶my prezentacji artykułu "Zintegrowany system do odwzorowania kształtu powierzchni i kierunkowej charakterystyki rozpraszania i odbicia obiektów 3D" (autorzy: R. Sitnik, J. Krzesłowski i G. M±czkowski). Podczas referatu przedstawiono główne założenia użytej metody pomiarowej, przykładowe wyniki pomiarów przeprowadzonych zintegrowanym systemem i podano wybrane zastosowania algorytmów przetwarzania obrazu do analizy obiektów trójwymiarowych w oparciu o lokalne cechy powierzchni. Prezentacji artykułu dokonał Jakub Krzesłowski.

 

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW