Nowości


 

 

[TLEMsafe]


W dniach 14-15 marca 2011 r w firmie Brainlab AG (Feldkirchen, Niemcy) odbyło się spotkanie członków konsorcjum projektu TLEMsafe. Rozmowy dotyczyły osiągniętych dotychczas wyników prac oraz planów działań na kolejne miesiące. Przedstawiciele grupy OGX (Robert Sitnik, Marcin Witkowski, Janusz Lenar) zaprezentowali bieżącą wersję roboczą interfejsu umożliwiającego chirurgowi planowanie operacji osteotomii miednicy przy użyciu technik rzeczywistości wirtualnej, a także działający prototyp układu pomiarowego 4D. Prezentacje spotkały się z żywym zainteresowaniem pozostałych kooperantów (w szczególności końcowych użytkowników systemu z Radboud University Nijmegen w Holandii) i były punktem wyjścia do dalszych dyskusji merytorycznych. Kolejne spotkanie projektowe zaplanowane jest na czerwiec 2011 r. i prawdopodobnie odbędzie się w Aalborg w Danii.

http://www.tlemsafe.eu

 

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW