Nowości


 

[TLEMsafe]


Drugie spotkanie dotyczące projektu TLEMsafe miało miejsce 18-19 października 2010 r. w Nijmegen w Holandii. Gospodarzem był Radboud University Nijmegen, w którym odbywać się będą testy kliniczne opracowywanego systemu.

Członkowie konsorcjum zaprezentowali dotychczas osiągnięte rezultaty prac i poddali dyskusji dalsze kroki. Zespół OGX miał szansę przedstawić partnerom pierwsze prototypy opracowywanych systemów - systemu pomiarowego 4D kończyn dolnych oraz interfejsu użytkownika do planowania operacji. Ze strony OGX obecni byli: Janusz Lenar, Robert Sitnik i Marcin Witkowski.

http://www.tlemsafe.eu

 

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW