Nowo¶ci


 

[TLEMsafe]


W dniach 8-9 marca 2010 r. na Wydziale Mechatroniki odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu TLEMsafe organizowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE. Celem projektu jest podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w Europie przez opracowanie nowego systemu planowania operacji i nawigacji ¶ródoperacyjnej.

System ma wykorzystywać trójwymiarowy model kończyn dolnych zbudowany na bazie multimodalnych pomiarów pacjenta oraz stereoskopowy interfejs użytkownika dla lekarza oparty na technologiach rzeczywisto¶ci wirtualnej (VR). Wiedza ekspercka zespołu OGX zostanie wykorzystana w zakresie pomiaru 4D powierzchni ciała człowieka w czasie oraz technologii VR.

http://www.tlemsafe.eu

 

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW