Nowości


 

Cyfrowe Muzea w Praktyce


27 października 2010 roku odbyła się IX edycja seminarium w cyklu CYFROWE MUZEA W PRAKTYCE. Liczba uczestników wynosiła 51 osób. Robert Sitnik wygłosił referat zaproszony zatytułowany: Proces digitalizacji 3D zbiorów muzealnych.

Wystąpienie przedstawiało planowanie i realizację pełnego procesu digitalizacji 3D. Na wstępie zostały zaprezentowane typowe techniki pomiarowe 3D wraz z opisem ich cech charakterystycznych pod kątem uzyskiwanych parametrów technicznych, a także możliwości odwzorowania szczegółów analizowanych obiektów.

W kolejnej części wystąpienia został opisany typowy proces planowania digitalizacji 3D uwzględniający następujące elementy:

  • specyfikację założeń technicznych, jakie powinny spełniać wirtualne odpowiedniki rzeczywistych obiektów,
  • wybór techniki skanowania,
  • specyfikację warunków skanowania pod kątem spełnienia założeń technicznych dla obiektów wirtualnych i wybranych technik skanowania,
  • specyfikację ścieżki przetwarzania danych pozwalającej na jak największą automatyzację procesu generowania zakładanej końcowej postaci obiektów wirtualnych,
  • planowanie logistyczne transportu obiektów pomiędzy miejscem ich przechowywania a miejscem wykonywania pomiarów.

Główna część prezentacji była poświęcona omówieniu przykładowego procesu skanowania 3D ze szczegółowym uwzględnieniem fazy planowania i realizacji. Zostały omówione typowe problemy praktyczne występujące podczas pomiarów złożonych obiektów. Szczegółowo zaprezentowany został proces przetwarzania danych pomiarowych do postaci obiektów wirtualnych oraz jego możliwe modyfikacje. W wystąpieniu przedstawione były aktualnie rozwijane techniki automatyzujące proces pomiaru i przetwarzania danych pozwalające na skrócenie tego procesu ponad dziesięciokrotnie.

W podsumowaniu zostały zaprezentowane wybrane wyniki digitalizacji 3D wraz z zarysowaniem problemów praktycznych występujących podczas procesu ich uzyskiwania. W końcowej części wystąpienia zasygnalizowane zostały główne, zdaniem autora, kierunki rozwoju technik składających się na proces digitalizacji 3D.

 

 

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW