dr inż. Robert Sitnik
R&D, lider grupy

 

 

e-mail: r.sitnikmchtr.pw.edu.pl
tel: +48 22 234 86 30
pokój: 10

funkcja:

 • adiunkt;
 • członek SPIE (The International Society for Optical Engineering).

dydaktyka:

 • cyfrowe metody przetwarzania danych/obrazów;
 • optyczne metody pozyskiwania danych o kształcie obiektów 3D/4D;
 • widzenie maszynowe;
 • wirtualna i wspomagana rzeczywistość.

tematyka naukowa:

 • systemy do pomiaru kształtu obiektów trójwymiarowych (3D), czterowymiarowych (4D=3D+czas) i ich zastosowania w technikach CAD, inżynierii odwrotnej, grafice komputerowej, wirtualnej rzeczywistości oraz cyfrowej dokumentacji zabytków;
 • polowe optyczne metody badań i kontroli (projekcja prążków);
 • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów;
 • automatyczna analiza obrazów 2D/3D/4D.

konsultacje, prace badawcze:

 • opracowanie rodziny aktywnych systemów do pomiarów i przetwarzania danych 3D/4D do zastosowań w przemyśle, rozrywce i medycynie;
 • opracowanie systemu studia wirtualnego bazującego na optycznym/fotogrametrycznym śledzeniu położenia i orientacji kamer studyjnych;
 • systemy do automatycznego rozpoznawania obrazów (projekty: odciski palców, zastosowania w automatyzacji kontroli przemysłowej).

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW