mgr inż. Marcin Witkowski
R&D

 

 

e-mail: m.witkowskimchtr.pw.edu.pl
tel: +48 22 234 83 94
pokój: 511

funkcje:

 • doktorant Politechniki Warszawskiej pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej w Zakładzie Technik Optycznych, IMiF;
 • członek Polskiego Studenckiego Koła SPIE (The International Society for Optical Engineering).

prace na rzecz dydaktyki:

 • współprowadzenie wykładów z "Podstaw rzeczywistości wirtualnej";
 • prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z "Podstaw rzeczywistości wirtualnej";
 • prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z "Technik telewizyjnych".

zainteresowania naukowe:

 • analiza wyników pomiarów kształtu 3D/4D na potrzeby medycyny i multimediów;
 • wykorzystanie nowych mediów w procesie nauki oraz do ochrony dziedzictwa kulturowego.

projekty:

 • Wirtualne Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów;
 • Aurora - analiza pomiaru 4D człowieka na potrzeby medycyny;
 • Studio Wirtualne;
 • Optymalizacja kształtu płytek do łączenia kości po złamaniu.

główne publikacje:

 • Journal of Biomedical Optics 2009
  W. Glinkowski, R. Sitnik, M. Witkowski, H. Kocoń, P. Bolewicki, A. Górecki, The method of pectus excavatum measurement based on structured light technique, Journal of Biomedical Optics, v 14(4) 044041, 2009.
 • International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery,  2009
  W. Glinkowski , R. Sitnik, P. Bolewicki, J. Michoński, M. Witkowski, S. Paśko, M. Karaszewski, B. Glinkowska, A. Górecki, Automated human body 3D measurement system supporting screening for posture and body shape evaluation, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, v. 4(1), s. 332-333, 2009.
 • Journal of Biomedical Optics 2008
  R. Sitnik, M. Witkowski Locating and tracing of anatomical landmarks based on full-field 4D measurement of human body surface, Journal of Biomedical Optics, 13(04) 044039, 2008, Warszawa, AEHTI 2008
 • M. Witkowski, Analysis of 4D markerless surface measurement for medical applications, Proc AEHTI, CD, 2008.Warszawa, AEHTI 2008
  W. Glinkowski, R. Sitnik, M. Witkowski, B. Glinkowska, J. Skrzypczyk, A. Górecki,  Kyphotic deformations telescreening for elderly population, Proc AEHTI, CD, 2008.

 

(C) 2006 Artur Filipczak / OGX|OPTOGRAPHX IMIF PW